Tornedalsgillets Styrelse, Festkomitte, Valberedning och Revisorer efter årsmötet 2016-03-19

 

 

Styrelsen

 

 

Ordförande

Ingrid Johansson

 

Kassör

Lena Karlsson

 

Sekreterare

Barbro Ahlfort

 

Ledamöter

Ove Buch

Gerda Glanberg

 

Birgit Kajava

Tage Palo

Ersättare

Inger Persson

Per Olof Planting

Festkommitén

 

 

Birgitta Hurtig Eriksson

 

 

Gudrun Suup

Annikki Palo

Erik Willman

Åke Mansikka

Irene Björnfot

Kerstin Kortesalmi

 

 

 

Valberedning

 

 

Gertrud Andersson

Ove Tyni

 

Folke Vikman

Edith Björnfot

 

 

 

 

Revisorer

 

 

Ordinarie

Henry Isaksson

Åke Kastebo

Ersättare

Taina Lampa

Lena Brännmark