Tornedalsgillets Styrelse, Festkomitte, Valberedning och Revisorer efter årsmötet 2018-03-08

 

 

Styrelsen

 

 

Ordförande

Ove Bucht

 

Kassör

Lena Karlsson

 

Sekreterare

Ola Kostenniemi

 

Ledamöter

Ingrid Johansson

Ulla Bergström

 

Birgit Kajava

Tage Palo

Ersättare

Inger Persson

Maarit Lamberg

 

Kerstin Kortesalmi

 

 

 

 

Festkommitén

 

 

Gudrun Suup

Annikki Palo

Erik Willman

Per Björnfot

Irene Björnfot

Gösta Niemi

Birgitta Hurtig Eriksson

 

 

 

Valberedning

 

 

Gertrud Andersson

Herbert Aasa

 

Roland Maaherra

Folke Vikman

 

 

 

 

Revisorer

 

 

Ordinarie

Henry Isaksson

Taina Lampa

Ersättare

Aili Enbuske

Lena Brännmark