Välkommen till

Tornedalsgillet i Luleå


 

Inte verkar det blir nån ordning på vintern i år men vi kör på som vanligt, ett intressant föredrag den 10 mars och sen är det dags för årsmötet den 26 mars.


Hoppas vi ses då !Föredrag av Lennart Rohdin

10 mars klockan 18Välkomna till Lennart Rodins föredrag om den nationella minoritetspolitiken den 10 mars klockan 18 i Stadshusets       sessionssal, ingången till vänster.

Lennart Rohdin har, på uppdrag av regeringen, jobbat med en översyn av minoritetspolitiken för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I ett delbetänkande framgår att det finns en rad punkter som behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till sin minoritetspolitik.– Vi är inne i ett kritiskt skede angående språken, säger Lennart. För meänkielis del ser det sämre ut i dag än för tio år sedan när det gäller ungdomars studier av språket. Vi måste fånga upp möjligheten att bygga språkbroar mellan generationer för annars raseras hela språkpolitiken. Och nu är det bråttom.


Ett samarrangemang med Föreningen Norden Luleå lokalavdelning


Allsång på Meänkieli

30 januari och 27 februari
Varmt välkomna att sjunga på meänkieli i Hertsö kyrka den

30 januari och 27 februari klockan 18 - 19:30.


Musiker är Maria Ruottinkoski, och mer information finns här.


Tornedalsgillets Årsmöte

26 mars klockan 18:00
Tornedalsgillets årsmöte 2020 hålls 26 mars klockan 18 i Bouleklubbens lokaler på Klyvargatan 3.

Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet, årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats.


Motioner till årsmötet skall vara inlämnad senast 1 mars antingen via mail eller via posten till Ordförande Ove Bucht, adress finns i medlemsbrevet.


Vi får även besök av Luleå kommuns nya kommunalråd Lenita Eriksson.


Vi bjuder på fika !


Påminnelse av medlemsavgift


Vi har upptäckt att några missat att betala årets medlemsavgift.

Vi skickar inbetalningskort tillsammans med medlemsbrevet till dig som missat.

Om du känner på dig att du har betalat så ber vi dig ta kontakt med kassören Lena 070 -233 14 08 så får vi kolla upp det en gång till.


Barn och Ungdomar


Ni som har barn, barnbarn och andra ungdomar som vill prata och lära sig meänkieli.

Informera dom om att vi ska starta en cirkel i meänkieli.

Anmäl intresse till

Birgit 070-602 17 28 (ej fredagar).

Har du fyllt 90 ?


Grattis i så fall för vi har beslutat att uppmärksamma våra äldsta medlemmar med att bjuda på medlemsavgiften från och med det år man fyller 90 år.

Problemet är att vi inte har födelsedatum i vårt register. Vi ber därför att du eller någon meddelar oss när du/någon fyller 90 år.

Artikel om Tornedalsgillet


Vår Kassör Lena Karlsson och Sekreterare Barbro Ahlfort har blivit intervjuade av tidningen www.minoritet.se.

Du hittar artikeln här.


Ny adress


Meddela oss om du flyttat och fått en ny adress eller om vi inte har din mailadress.Hemsidan


Vår hemsida www.tornedalsgillet.se  håller på att aktiveras och uppdateras och kommer så småningom att göras om helt från grunden.

Gå även in på Facebook ”Tornedalsgillet i Luleå”.

Tipsa era barn, barnbarn, vänner och bekanta som är med i Facebook att de följer oss.