Välkommen till

Tornedalsgillet i Luleå


God Jul

och

Ett Gott Nytt År!


Senaste nyttInställd !


Tyvärr måste vi meddela att även den årliga julfesten som skulle hållits den 5 december är inställd.  Inget roligt beslut att ta men med den ökande smittspridningen i samhället så har vi tyvärr inget val.

Vi får hoppas att även detta går över så vi kan återgå till ett normalt liv och kunna återuppta aktiviterna i Tornedalsgillet.

När det blir återstår att se, dessvärre känns det som att det kan dröja. 


Vi påminner om att inbetalt medlemsavgift för år 2020 även gäller för 2021.


Slutligen vill vi i Tornedalsgillets Styrelse tacka för i år och tillönska alla våra medlemmar en

Påminnelse av medlemsavgift


Vi har upptäckt att några missat att betala årets medlemsavgift.

Vi skickar inbetalningskort tillsammans med medlemsbrevet till dig som missat.

Om du känner på dig att du har betalat så ber vi dig ta kontakt med kassören Lena 070 -233 14 08 så får vi kolla upp det en gång till.


Barn och Ungdomar


Ni som har barn, barnbarn och andra ungdomar som vill prata och lära sig meänkieli.

Informera dom om att vi ska starta en cirkel i meänkieli.

Anmäl intresse till

Birgit 070-602 17 28 (ej fredagar).

Har du fyllt 90 ?


Grattis i så fall för vi har beslutat att uppmärksamma våra äldsta medlemmar med att bjuda på medlemsavgiften från och med det år man fyller 90 år.

Problemet är att vi inte har födelsedatum i vårt register. Vi ber därför att du eller någon meddelar oss när du/någon fyller 90 år.

Artikel om Tornedalsgillet


Vår Kassör Lena Karlsson och Sekreterare Barbro Ahlfort har blivit intervjuade av tidningen www.minoritet.se.

Du hittar artikeln här.


Ny adress


Meddela oss om du flyttat och fått en ny adress eller om vi inte har din mailadress.Hemsidan


Vår hemsida www.tornedalsgillet.se  håller på att aktiveras och uppdateras och kommer så småningom att göras om helt från grunden.

Gå även in på Facebook ”Tornedalsgillet i Luleå”.

Tipsa era barn, barnbarn, vänner och bekanta som är med i Facebook att de följer oss.