Tornedalssången

Text: William Snell (1938)

Folkmelodi harm. av A-L Wallmark


Var hälsad vackra Tornedal,

vårt hem långt upp i nord!

Du är för oss det bästa val

på denna vida jord.

Du är för oss det bästa val

på denna vida jord.


Från lapplands fjäll

till Bottenstrand

går älvens stolta stråt.

Förenar tvenne broderland

mer än den skiljer åt.

Förenar tvenne broderland

mer än den skiljer åt.


På sommarhimlen hög och klar

där midnattsolen ler.

I glans och skönhet underbar

all nejden då sig ter.

I glans och skönhet underbar

all nejden då sig ter.


Men ljus och fägring rymden får

av norrskensflammors prakt.

När nordans friska ande rår

i vintersmyckad trakt.

När nordans friska ande rår

i vintersmyckad trakt.


Vårt solskensland,

vårt norrskensland,

Du kära fosterbygd.

Vi tjäna Dig med håg och hand,

väx rik på dåd och dygd.

Vi tjäna Dig med håg och hand,

väx rik på dåd och dygd.


När slutad är vår vandring här

och lyktad all vår strid.

Oss fädrens tro och hopp då bär

till härlighetens frid.

Oss fädrens tro och hopp då bär

till härlighetens frid.


Kännös: William Snell (1947)

Kansansäv.harm. A-L Wallmark


Oi terve, kaunis Tornion maa,

sä seutu armainen.

Ken täällä elää, kodin saa

ja onnen ainaisen.

Ken täällä elää, kodin saa

ja onnen ainaisen.


On meille aarteet runsahat,

suot suuret, metsämaat.

Vuolaitten väyläin rantamat

ja vuoret malmikkaat.

Vuolaitten väyläin rantamat

ja vuoret malmikkaat.


Suloinen meille aina on

tää seutu pohjoinen.

Loistossa keväät auringon

ja revontuulien.

Loistossa keväät auringon

ja revontuulien.


Isäimme joukko viljeli

niittymme, peltomme.

Ja kyläät, kirkot rakensi

omaisuudeksemme.

Ja kyläät, kirkot rakensi

omaisuudeksemme.


Ken lukee heidän vaivojaan,

Oi Herra iäinen.

Sä auta meitä vaalimaan

aarteita isien.

Sä auta meitä vaalimaan

aarteita isien.


Suo melle täällä eläissä

Sun siunauksesi.

Ja täältä kerran lähteissä

autuutes luonasi.

Ja täältä kerran lähteissä

autuutes luonasi.