Historik


Till Tornedalsgillets 30 års jubileum 2007, skrevs denna återblick på Tornedalsgillets verksamhet.


På 50- och 60-talet Flyttade många tornedalingar till Luleå för arbete i Norrbottens järnvärk NJA (i dag SSAB) och andra företag.

Längtan till den Tornedalska traditionen med gemenskap och kultur fick några människor att fatta beslut till bildandet av en förening som kom att heta Tornedalsgillet i Luleå. Efter uppmärksamhet i ortens dagstidningar växte medlemstalet snabbt och året efter var medlemsantalet 650. Många tornedalingar kände ett behov av att samlas kring det kulturarv vi en gång fått i Tornedalen.


Eva Juntti o Göta Harila drev frågan att bilda Tornedalsgillet i Luleå. Vid ett möte den 9 februari 1977 bildades den första interimsstyrelsen, därmed var Gillet igång. I denna styrelse ingick Curt Muskos ordförande, Wilhelm Taavola kassör, Bror Olli sekreterare övriga ledamöter var Vera Larsson, Göta Harila. I början samlades man till dansaftnar och sedan utökades verksamheten med sånggrupp under ledning av Curt Muskos. 1978 startades en studiecirkel i Tornedalens historia med Torsten Mattila som cirkelledare, som sen blev en resa till Tornedalen där cirkeldeltagarna besökte olika historiska platser. Nämnas bör att vår första sekreterare Bror Olli har skapat vår vackra logo, som visar en äkta Tornedalslada.


Gillet har även varit igång under 50-talet, några år under ledning av Lage Ollinen.


Vår årligt återkommande Tornedalsafton - kulturafton startade redan så tidigt som 1978 och lokalen är densamma, Örnäsgården. Verksamheten har utökats undan för undan med olika aktiviteter bl.a revyer och teatrar med bara aktörer från Tornedalen, detsamma gäller gästtalare under Tornedalsaftonen.


Vi ordnar resor varje vår till olika platser i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Gillet har även ordnat en resa till Island 1990. Därtill anordnar vi grillafton varje vår, sommardans i Tornedalen, höstfest (älgfest) och julfest som är mycket välbesökta. Sånggruppen, som har legat i malpåse ett tag är igång igen under ledning av Karin Niva. Gillet har även cirkelverksamhet bl.a i ”Meän kieli”, läsecirkel skrivna av tornedalska författare, ”en resa i Tornedalen” om olika byar i vår vackra hembygd.Tornedalsgillets 30-års jubileum uppmärksammades bland annat i en artikel i NSD av Kerstin Antilla.Tornedalsgillets jubileum den 25 augusti 2007
Gillets ordförande Rune Björnfot tillsammans med Per Aasa, kassören Lena Karlsson och Helli Nordström,

som var den första som blev medlem i Tornedalsgillet i Luleå och hon är en av de äldsta i sällskapet.

Gudrun Suup är en av de senast tillkomna medlemmarna och också en av de yngsta.

Båda uppskattar umgänget med andra tornedalingar stort.LULEÅ. Helli Nordström, 78, var den första att bli medlem i Tornedalsgillet i Luleå. Det var år 1977. I augusti 2007 firade gillet 30-årsjubileum på Scandic Hotell.- Det är så roligt att träffa andra från Tornedalen, säger Helli som naturligtvis fanns bland de 260 festdeltagarna.

Tornedalsgillet i Luleå har cirka 600 medlemmar. De flesta har sina rötter i svenska Tornedalen men det finns också ganska många finska tornedalingar i föreningen.

Helli Nordström kommer från finska Pello.

- Men jag känner släktskap med alla tornedalingar, säger hon och berättar att hon sålde medlemskort år 1977 och köpte det första själv.

Hon har med det 30 år gamla kortet.

- Jag var ju med och bildade gillet. Min dåvarande man var Rickard Öhman från Rantajärvi, säger hon.

Paret bosatte sig i Luleå år 1949 och Helli bor kvar sedan dess.


Har aldrig trivts

Lena Karlsson, 66, är från Kuivakangas men bor i Luleå sedan 1972. Hon hade jobbat på posten i Övertorneå i tolv år och blev omplacerad till Luleå.

- Ärligt talat har jag aldrig riktigt trivts i Luleå. Det är i Tornedalen jag är hemma och trivs. Luleåborna är som de är och har inte tålt finskan, men visst har jag vänner bland dem också, säger Lena Karlsson.

Lena blev medlem i gillet år 1978.

- Jag var sjuk och låg på lasarett när en väninna till mig tröstande berättade att Tornedalsgillet i Luleå hade bildats. Hon sa att en bekant till mig redan hade gått med: "Suneki on menny matkhaan". Jag svarade att jag också skulle gå med när jag blev frisk: "Kyllä mieki meneen matkhaan ko mie tulen terhveeksi".

Per Aasa, 75, är från Juoksengi. Han är medlem i Tornedalsgillet sedan 1978.


"En lapp ska uppåt"

- Jag hade varit ordningsvakt på Tärendöholmen i åtta år och blev ombedd att vara vakt på gillets fester också. Då blev jag samtidigt medlem, säger han och berättar att han kom till Luleå år 1972 efter åtta år i Lammhult i Småland.

- Jag trivdes inte riktigt där nere. En lapp ska uppåt.

Han var sotarmästare i Lammhult, det hade han varit i Övertorneå också tidigare. I Luleå blev han järnverksarbetare.

Lena Karlsson är gillets kassör sedan 1985 och Per Aasa är ledamot i styrelsen.

- Lena tog över kassan efter mig, säger Per Aasa.

Rune Björnfot från Kivijärvi är sedan tolv år tillbaka ordförande i gillet.

- Jag sökte gemenskap, svarar han på frågan varför han en gång blev medlem.

Han lyfter fram resorna som gillet arrangerat genom åren.


Hög medelålder

Lena Karlsson berättar om resor i hela Norden.

- Vi har varit i Finland, Norge och på Island, säger hon och berättar om övrig verksamhet:

- Vi arrangerar revyer, teaterföreställningar, kulturaftnar, sommardanser i Tornedalen, älgfester och julfester.

Den 27 oktober blir det teater med sällskapet Polcirkeln från Övertorneå. Föreställningen heter "Kafe Kraft".

- Det handlar mycket om Styrman och elförsörjningen i Övertorneå, säger Lena Karlsson.

Medelåldern bland gillets medlemmar är ganska hög, minst 65 år tror Lena Karlsson.


Medlem på nytt

Gudrun Suup, med rötterna i Juoksengi, tillhör med sina 57 år de yngsta. Hon berättar att hon för två år sedan blev medlem på nytt efter ett ganska långt uppehåll.

- Nu är barnen vuxna sedan länge och jag har mycket tid annars också. Jag sitter i festkommitten och är med i gillets sånggrupp. Vi ska sjunga ikväll. Ljus och värme och Kultainen nuoruus som heter Ljuvliga ungdom på svenska blir två av sångerna, säger hon.

Hon talar förstås tornedalsfinska. Hon har två döttrar, Malin 37 och Pernilla, 34. Malin kan finska medan Pernilla inte ville lära sig språket när hon växte upp.

- Pernilla har ångrat sig senare. Nu vill hon att vi ska lära hennes barn tala finska, säger Gudrun Suup.


Gästvänligt folk

Jag möter Helli Nordström, Lena Karlsson, Per Aasa, Rune Björnfot och Gudrun Suup strax innan 30-årsfesten tar sin början. När jag ska lämna Scandic Hotell tar jag mig knappt ut för alla festdeltagare som är på väg in. Det kommer medlemmar inte bara från Luleå utan från gillen runt om i länet. Alla vill vara med och fira 30-åringen. Som Helli Nordström säger: Alla tornedalingar känner släktskap med varandra.

Det är klackarna i taket som gäller - till den tornedalska kulturens ära.

- Vi är ett gästvänligt och generöst folk, åtminstone sinsemellan, säger Lena Karlsson och tillägger:

- Kanske är vi det mot andra också.

- Ja, det är vi, säger Per Aasa.