Välkommen till

Tornedalsgillet i Luleå


Senaste nyttÅrsmöte   

den 21 mars Alla medlemmar kallas till Tornedalsgillets årsmöte den 21 mars klockan 17:00

i PRO lokalen på Björkskatan, Väderleden 3. 

Parkering finns bland annat vid Coop Björkskatan.  


Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 18 mars helst till e-post tornedalsgillet@outlook.com eller med snigelposten till Ordförande Ingrid Johansson,

Edénsvägen 1 lgh 1101, 95532 Råneå. 


Årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats och vi bjuder på fika och föreläsning om nåt intressant ämne.


Medlemsavgift

Vi påminner om att det är dags att betala medlemsavgiften igen (om ni inte redan gjort det), den är oförändrat 150 kronor per person och år, inbetalas till plusgiro 919202–2, ange namn och adress som meddelande. Vi vill också påminna om att meddela oss er mailadress till tornedalsgillet@outlook.comKommande aktiviteter

12 april - PUB afton klockan 18:00 i PRO lokalen på Örnäset – inträde 50 kr.


26 april - Vi träffas för en trevlig stund med klurig frågesport och fika på Storgatan 13 klockan 14:00. Inträde 50 kr.


10 juni - Som vanligt träffas vi på Hertsöträsk klockan 15:00.

Vi grillar korv och dricker kaffe samt försöker svara på frågorna i den kluriga tipspromenaden.

 

Vi hoppas dessutom att under maj kunna erbjuda en resa till Kiruna och bli guidade genom stan för att se hur staden förvandlas på grund av flytten undan gruvan. Vi återkommer med information om  och när resan kan bli av.


 


Påminnelse om medlemsavgift


Dags igen att betala medlemsavgiften som är oförändrat 150 Kr per person och år.

Inbetalas på postgiro 919202–2

och ange namn och adress som meddelande.


Har du fyllt 90 ?


Grattis i så fall för vi har beslutat att uppmärksamma våra äldsta medlemmar med att bjuda på medlemsavgiften från och med det år man fyller 90 år.

Problemet är att vi inte har födelsedatum i vårt register. Vi ber därför att du eller någon meddelar oss när du/någon fyller 90 år.

Artikel om Tornedalsgillet


Vår fd Kassör Lena Karlsson och tidigare sekreterare Barbro Ahlfort har blivit intervjuade av tidningen www.minoritet.se.

Du hittar artikeln här.


Ny adress


Meddela oss om du flyttat och fått en ny adress eller om vi inte har din mailadress.