StyrelsenOrdförande


Kassör

Ulla Bergström


Sekreterare


Ledamöter

Christina Nilsson

Anneli Bromalm


Maarit Lamberg

Inger Persson

Ersättare

Rolf Niva

Lennart TaavenikuFestkommiténBirgitta Eriksson Hurtig

Gudrun Suup

Jörgen Aidanpää

Per Björnfot

Irene Björnfot

Marianne Nilsdotter

Kristina AnderssonValberedningBarbro Ahlfort

Gertrud Andersson


Kerstin Kortesalmi

Folke Vikman

RevisorerOrdinarie

Lena Karlsson

Lena Brännmark

Ersättare

Göta Forsmark

Bertil Henriksson
Tornedalsgillets Styrelse, Festkommitte, Valberedning och Revisorer efter årsmötet 2021-04-28