StyrelsenOrdförande


Kassör

Ulla Bergström


Sekreterare


Ledamöter

Ove Bucht

Anneli Bromalm


Christina Nilsson

Inger Persson

Ersättare

Jörgen Aidanpää

Lennart TaavenikuFestkommiténBirgitta Eriksson Hurtig

Gudrun Suup

Kristina Andersson

Per Björnfot

Irene Björnfot
ValberedningBarbro Ahlfort

Gertrud Andersson


Kerstin Kortesalmi

RevisorerOrdinarie

Lena Brännmark

Sören Juntti

Ersättare

Marina Alnenlind

Tornedalsgillets Styrelse, Festkommitte, Valberedning och Revisorer efter årsmötet 2024-03-21