StyrelsenOrdförande


Kassör

Ulla Bergström


Sekreterare


Ledamöter

Ove Bucht

Anneli Bromalm


Maarit Lamberg

Inger Persson

Ersättare

Rolf Niva

Lennart Taaveniku


Christina Nilsson

FestkommiténBirgitta Eriksson Hurtig

Gudrun Suup

Jörgen Aidanpää

Per Björnfot

Irene Björnfot

Kristina Andersson
ValberedningBarbro Ahlfort

Gertrud Andersson


Kerstin Kortesalmi

RevisorerOrdinarie

Lena Brännmark

Sören Juntti

Ersättare

Bertil Henriksson

Tornedalsgillets Styrelse, Festkommitte, Valberedning och Revisorer efter årsmötet 2022-05-18