StyrelsenOrdförande


Kassör

Ulla Bergström


Sekreterare


Ledamöter

Christina Nilsson

Lena Karlsson


Maarit Lamberg

Inger Persson

Ersättare

Anneli Bromalm

Lennart Taaveniku


Rolf Niva

FestkommiténBirgitta Eriksson Hurtig

Gudrun Suup

Jörgen Aidanpää

Per Björnfot

Irene Björnfot

Gösta Niemi

Kristina AnderssonValberedningBarbro Ahlfort

Gertrud Andersson


Kerstin Kortesalmi

Folke Vikman

RevisorerOrdinarie

Aili Enbuske

Taina Lampa

Ersättare

Roland Maaherra

Lena Brännmark
Tornedalsgillets Styrelse, Festkommitte, Valberedning och Revisorer efter årsmötet 2020-05-25