Välkommen till

Tornedalsgillet i Luleå


Senaste nyttÅrsmötet avklarad !


Årsmötet den 18 maj i PRO lokalen på Björkskatan samlade 32 deltagare och genomfördes i god anda, tror alla var glada åt att vi äntligen kunde hålla årsmötet med alla samlade och inte digitalt som inte är riktigt samma sak även om det också fungerar. 


Sammansättningen för den nya styrelsen som valdes på årsmötet  framgår här.


Det gäller att inte tappa tempo så vi kör på med nästa aktivitet.

Grillafton Hertsöträsk 9 juni klockan 15:00


Dags igen för Tornedalsgillets traditionella Grillafton på Hertsöträsk den 9 juni klockan 15:00 - mer detaljer finns i Medlemsbrevet


Hjärtligt välkomna och vi får hoppas att vädergudarna är med oss.
Påminnelse om medlemsavgift


Dags igen att betala medlemsavgiften som är oförändrat 150 Kr per person och år.

Inbetalas på postgiro 919202–2

och ange namn och adress som meddelande.


Har du fyllt 90 ?


Grattis i så fall för vi har beslutat att uppmärksamma våra äldsta medlemmar med att bjuda på medlemsavgiften från och med det år man fyller 90 år.

Problemet är att vi inte har födelsedatum i vårt register. Vi ber därför att du eller någon meddelar oss när du/någon fyller 90 år.

Artikel om Tornedalsgillet


Vår fd Kassör Lena Karlsson och tidigare sekreterare Barbro Ahlfort har blivit intervjuade av tidningen www.minoritet.se.

Du hittar artikeln här.


Ny adress


Meddela oss om du flyttat och fått en ny adress eller om vi inte har din mailadress.